Kolumbija

Colombia, Huila, Blanca Rojas

 
1
Apstrāde:

Mazgāta

2
Šķirņu daudzveidība:

Caturra

3
Augstums:

1600M

4
Raža:

NOV 2015

Šī kafija tapusi sadarbojoties kompānijām Nordic Approach, eksporta menedžeriem Fairfield Trading un profesionālam kafijas audzētāju kooperatīvam Coocentral. Kooperatīvs nodrošina fermām palīdzību pieaicinot tām tehniskos inženierus un agronomus. Coocentral arī finansē šo projektu. Šis ir neliels projekts, kas sadarbojas ekskluzīvi ar Nordic Approach, lai uzlabotu kafijas kvalitāti un ražotāju dzīves līmeni. Kompānijas Nordic Approach un Coocentral izstrādāja vairākus kvalitātes kritērijus par augšanas augstumu, kafijas šķirnēm, pārstrādes metodēm u.tml. Vadoties pēc šiem kritērijiem, Coocentral vērsās pie vairākiem fermeriem, un tagad iegulda līdzekļus kafijas audzētāju izglītībai. Jau šobrīd projektā ir iesaistītas 70 fermas, un šo skaitu ir iespējams padarīt lielāku – kooperatīvā kopā ir 3500 biedru. Blanca Rojas ir viens no fermeriem, kas ir daļa no šī projekta.